1.Rekisterin pitäjä
Yritys valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.
Yrityksen tiedot: Alkuperäistuonti Oy, y-tunnus 0850974-1 Sammontie 20, 28360 PORI

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö yhteyshenkilö
Maija Karjalainen
maija.karjalainen@alkuperaistuonti.fi

3. Rekisterin nimi:
Rekisterin nimi on: Alkuperäistuonti Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena ja ostanut verkkokaupasta tuotteita

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: Asiakkaiden verkkokauppatilausten käsittely
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Mitä tietoja keräämme?
Keräämme seuraavia henkilötietoja:

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen yhteydessä, asiakas täyttää tiedot itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Alkuperäistuonti Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

9. Asiakkaan oikeudet:
Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@alkuperaistuonti.fi
Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:

Sinulla on myöskin oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet. Henkilötieto pyyntö on esitettävä kirjallisena allekirjoitettuna pyyntönä, henkilötiedot toimitetaan postitse viralliseen kotiosoitteeseen.

10. Tietoturva
Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

11. Evästeet
Sivustollamme on evästeitä, joita käytetään sivuston toiminnan parantamiseksi. Voit ottaa evästeet pois käytöstä ja poistaa olemassa oleva evästeet oman selaimesi asetuksista.